La llet... aquest líquid blanc i nutritiu!

La llet… aquest líquid blanc i nutritiu!

La llet... aquest líquid blanc i nutritiu!