Escoltisme

Escoltisme: el moviment social per al desenvolupament integral dels joves

Fa 110 que Robert Baden-Powell funda el moviment amb la 1ª acampada

Actualment al món hi ha més de 40 milions d’escoltes, i al voltant de 500 milions de persones ho han estat, fins i tot, alguns d’ells ja són avis! I és que ara fa 110 anys, a finals de juliol de 1907, Sir Robert Baden-Powell va posar en marxa aquest moviment amb una acampada experimental en la que van participar uns 20 joves anglesos a l’illa de Brownsea.

Robert Baden-Powell era un general de l’exèrcit britànic que havia vist el potencial i coratge dels adolescents a Sud-Àfrica durant la guerra anglo-boer i va pensar la manera de treballar amb aquestes capacitats en temps de pau per afavorir el desenvolupament integral dels joves.

De tornada a Anglaterra i després de l’experiència i èxit de la primera acampada va publicar el llibre “Scouting for boys” relats amb històries i consells per aventurar-se en l’scouting, l’exploració del medi natural d’acord amb unes normes de comportament que fomentaven el respecte per la natura, per l’individu i per la societat. El llibre es considera la base de l’escoltisme i de seguida, moltes agrupacions de joves van adoptar-lo com a referència. Es va crear la primera associació Scout a Anglaterra i en poc temps es va convertir en un moviment mundial amb agrupacions arreu. El 1910, Olave Saint Clair, dona de Baden-Powell, va crear el Guiatge, una proposta similar per a les noies. El moviment escolta ha anat evolucionant amb la societat i així és com a arran del maig francès el mètode escolta va modificar els aspectes més militaristes de la seva pedagogia, o com arran dels canvis en els models educatius es van produir canvis en basats en la psicopedagogia i es van unificar les agrupacions de nois i noies.

Valors i mètode

La finalitat del moviment escolta és contribuir a l’autodesenvolupament dels nois i noies perquè assoleixin el màxim del seu potencial físic, intel·lectual, social i espiritual com a individus, com a ciutadans responsables i com a membres de les seves comunitats local, nacional i internacional.

Els valors de l’escoltisme s’expressen en 3 principis que representen la manera de viure i el model de societat que els escoltes comparteixen:

  • La dimensió espiritual: adhesió a uns principis espirituals, no necessàriament religiosos.
  • La dimensió social:  lleialtat al propi país i alhora promoció de la pau, l’entesa i la cooperació locals, nacionals i internacionals; i participació en el desenvolupament de la societat, reconeixent i respectant la dignitat dels semblants i la integritat de la natura
  • La dimensió personal: deure envers un mateix, responsabilitat per al propi desenvolupament

Organització

Actualment el moviment escolta és present a més de 160 països. S’organitza a partir de 3 nivells: local, nacional i internacional. Els agrupaments locals s’organitzen en associacions nacionals i aquestes s’organitzen a escala mundial. Actuen a escala local a partir dels principis globals que comparteixen.

Si voleu saber-ne més o que els vostres fills formin part d’aquest moviment visiteu el web de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.