Vaques ramaders

Llet Nostra cuida les seves vaques

Per oferir la millor qualitat de la llet, cal que les vaques estiguin ben cuidades sota criteris de Benestar Animal. Els ramaders i ramaderes de Llet Nostra ho saben i des de sempre han treballat per garantir el benestar dels seus animals.

Actualment, les granges de Llet Nostra (Lleters de Catalunya SCCL) estan certificades amb el segell de Benestar Animal per AENOR segons els criteris de la Welfare Quality.

Els ramaders de Llet Nostra sotmeten les seves granges i professionalitat a l’avaluació dels experts per acreditar les seves bones pràctiques. Una acció de transparència que les granges de Llet Nostra han superat amb escreix i que els permet certificar la seva bona praxis que mantenen des de sempre.

Acompliment constant del Benestar Animal

Per poder mantenir la certificació les granges de Llet Nostra es sotmeten periòdicament a un Pla d’Autocontrol per verificar que segueixen complint els requisits del segell de Benestar Animal. I, a més a més, estan obligades a passar una auditoria externa regularment.

4 punts del Segell de Benestar Animal

En concret, la certificació de Benestar Animal analitza quatre aspectes dels animals a través de l’observació directe d’un inspector independent.

  1. Bona alimentació: s’observa des de quin tipus d’alimentació tenen els animals fins quants abeuradors i menjadores tenen.
  2. Bon allotjament: es verifica l’espai que disposen per descansar i pasturar, i si els animals estan nets, entre d’altres.
  3. Bona salut: s’observa les condicions corporals de les vaques, en especial atenció al braguer (mamella), i es verifica l’actualització dels registres sanitaris, entre d’altres punts.
  4. Comportament apropiat: s’observa si les vaques tenen un comportament no habitual en animals sans, si estan relaxades i si reaccionen correctament a estímuls externs, segons el comportament natural de la seva espècie.