Ben fet!

Llet Nostra s’incorpora a BenFet!

Llet Nostra s’incorpora a BenFet! Qualitat d’aquí

Llet Nostra entra a certificar-se com marca amb el segell de BenFet! Qualitat d’aquí. Aspirar a la certificació Bent Fet! Implica que Llet Nostra compleix una normativa general i, al mateix temps, uns requisits específics per a cadascun dels productes que vulgui identificar. En el nostre cas, el bric i els productes derivats làctics amb procedència de la llet d’origen de granges catalanes.

En termes generals, per poder aconseguir aquest distintiu cal complir tres requisits:

  1. Justificar el compromís de Llet Nostra amb el territori on està instal·lada.
  2. Certificar que un percentatge elevat del procés de fabricació dels productes làctics (llet i iogurts) s’ha dut a terme a Catalunya.
  3. Tenir el certificats de garantia i qualitat mínims de l’àmbit productiu al qual pertanyen els productes a acreditar.

En el cas de Llet Nostra, tots aquests requisits queden coberts, doncs la producció de la llet es fa 100% a Catalunya, de granges catalanes, i el procés d’envasat també.

 

Ben Fet! Qualitat d’aquí

És una marca que certifica l’origen dels productes, empreses i serveis compromesos amb el territori i la feina ben feta i en promociona el consum.

 

La marca BenFet! Qualitat d’aquí

Distingeix les empreses, serveis i productes catalans de qualitat que evidencien la seva aposta per generar riquesa al territori al qual pertanyen. L’objectiu de BenFet!, però, no és certificar aquestes empreses, sinó fer campanyes de forma continuada per responsabilitzar al consumidor sobre la importància i transcendència de la seva compra. Per a BenFet! És fonamental que el consumidor entengui que, quan compra, decideix el país que vol; que la seva compra incideix de forma directa en l’economia del lloc on viu.

 

De Catalunya al món

BenFet! Creu en el potencial de les marques locals com a eina diferenciadora en un món que tendeix a globalitzar i homogeneïtzar els mercats. I ho fa a través de That’s good Catalan Quality. Aquesta és una marca que posiciona els productes i serveis de les empreses que en formen part com a referents de qualitat en el mapa mundials i dins de l’Europa de les regions.

Per aquest, BenFet! Presenta al mercat europeu, a Brussel·les, les marques certificades amb el segell BenFet! En el qual Llet Nostra també està inclosa.

Més informació a: www.benfet.cat