Envasos més respectuosos amb el medi ambient

Llet Nostra participa en un projecte per crear envasos més respectuosos amb el medi ambient

L’objectiu és convertir el sèrum de llet, un subproducte de la producció de formatge, en un substitut dels revestiments plàstics.

Llet Nostra participa en el projecte europeu Bioboard que investiga com fer servir la proteïna del sèrum de llet, un residu de la indústria agroalimentària, per fabricar un revestiment aïllant a l’interior dels envasos de bric. El resultat serà un envàs més respectuós amb el medi ambient del que es fa servir actualment.

Els beneficis d’aquest nou tipus de recobriment són múltiples i repercuteixen tant en la millora de la indústria agroalimentària, a qui permet reutilitzar un residu que ara no serveix de res, com en els productors ja que contribueix en una millora del medi ambient, com per als consumidors que cada vegada són més conscients de la seva importància.

Llet Nostra que defensa els interessos tant de la indústria, com dels productors, com dels consumidors col·labora amb aquest projecte. Segons Jordi Riembau, president de Llet Nostra, “la participació dels ramaders vinculats al projecte de Llet Nostra a projectes d’innovació és una de les maneres de reinvertir en el desenvolupament del propi sector i també en la millora de la societat en general, especialment en aspectes mediambientals”.

En el mateix sentit, el president de Lleters de Catalunya, cooperatives associades de la marca Llet Nostra, Joan Pijoan, considera que “participar en aquests projectes europeus reafirma el nostre compromís com a ramaders amb la cura del nostre entorn i, a la vegada, ajudem al desenvolupament de millores per aplicar a les nostres explotacions”.

La indústria agroalimentària genera grans quantitats de residus que seria interessant poder reutilitzar d’alguna manera. A Europa es desestimen anualment uns 20 milions de tones de sèrum de llet, un subproducte de la producció de formatge, prop de 65.000 tones de proteïna en pols, i també 140.000 tones de polpa assecada de patata, un subproducte de la producció de midó.

Bioboard és un projecte Europeu d’innovació en el que hi participen empreses de molts països amb una finalitat comú: reduir la dependència del plàstic procedent de combustibles fòssils per a la protecció d’aliments i crear nous materials per fer envasos alimentaris que respectin més el medi ambient, que es puguin reciclar i que tinguin un rendiment similar als plàstics convencionals.

Bioboard es basa en investigacions prèvies que han posat de manifest que un recobriment realitzat amb proteïna de sèrum de llet pot proporcionar una barrera biodegradable útil per substituir els actuals revestiments plàstics i que contribuiria a millorar-ne el reciclatge.