Biogas

Llet Nostra implicada en el reciclatge de purins

Les explotacions ramaderes de Llet Nostra col.laboren en el projecte Gerónimo II Bio Gas, ajudant a reduir les emissions de CO2 a Europa. En el projecte hi participen 3 empreses catalanes: les cooperatives de Llet Nostra i l’enginyeria Qnorm, juntament amb el Grup de Sanejament Porcí de Girona, i coordinat per IRIS, Research and Development.

Amb quin objectiu?

Aquest projecte, impulsat en el marc del Programa “Intelligent Energy Europe” de la Unió Europea, pretén obtenir energia renovable a partir de la transformació dels purins.

El projecte també té com a objectiu la difusió del biogàs com a alternativa de futur per al món rural i el suport a les administracions públiques a emprendre polítiques pro-actives per a la consolidació d’aquesta tecnologia en els països europeus que encara no ho han fet.

I en què consisteix?

Els purins de les vaques s’aprofiten per fertilitzar els camps on creix el farratge que menjaran. El residu sec porta un nitrogen amb amoniacal que és millor per a la terra i per a la planta, perquè és menys contaminant. A més a més, amb l’escuma blanca que hi ha a la bassa dels purins es fa gas metà per generar electricitat que alimenta les màquines de munyir.

L’ús de la tecnologia del biogàs a les granges lleteres i de porcs ofereix grans beneficis per al desenvolupament rural, per al medi ambient i per garantir el subministrament elèctric de forma descentralitzat. És una fórmula efectiva no només per millorar el tractament de grans volums de purins, que actualment són una amenaça pel medi ambient, sinó també per reduir els costos energètics de les explotacions.

La conversió del biogàs en electricitat pot ser també una font d’ingressos si es comercialitza i el calor residual generat es pot utilitzar com a font de calor per a calefacció d’habitatges, granges, etc., reduint d’aquesta manera la dependència dels combustibles fòssils.

Si vols saber-ne més del projecte Gerónimo II Bio-Gas pots veure aquest vídeo del programa “El medi ambient” deTv3 http://www.tv3.cat/videos/3957490/Projecte-Geronimo-energia-per-als-purinseurope