Consum preferent

Consum preferent o caducat, és el mateix?

Moltes persones segurament s’han fet aquesta pregunta, és el mateix que un aliment caduqui o que sigui de consum preferent? Ens pot fer mal menjar un aliment quan la data de consum preferent s’hagi passat?

Caducat és quan els productes són molt peribles i amb risc microbiològic, com per exemple carn i peix cru i fresc, que durin pocs dies i on pugui haver-hi bacteris patògens. En aquests casos, una vegada passa la data de caducitat, el producte no ha de consumir-se, ja que hi ha riscos que es trobi en mal estat, espatllat i pot, fins i tot, ser perillós per la presència de bacteris patògens.

Per altra banda, el consum preferent s’aplica a tots aquells productes que tenen més durada i que són estables. Una vegada passada aquesta data poden haver perdut part de les seves propietats, com per exemple presentar un sabor més ranci, tenir menys aroma o que aquest sigui estrany, poden tenir un canvi de textura, de color… és a dir, ens indica el moment fins al qual l’aliment conserva la qualitat prevista, però sense cap risc microbiològic.

Sí que s’ha de tenir present que un aliment de consum preferent amb data ja passada ens el podem menjar amb tranquil·litat, però sí que és veritat que aquesta data, i també la de caducitat, depenen molt de com hagi estat conservat el producte. Els productes s’han d’emmagatzemar com estigui descrit a l’etiqueta, i en les condicions òptimes que requereixen, però no sempre és així. Per tant, alguns productes poden tenir mal sabor o color fins i tot abans de passar-se de data. És a dir abans de tirar l’aliment, per haver passat la seva data de consum preferent, s’ha de comprovar si té bon aspecte, fa bona olor i sap bé, cerciorant-se abans que l’envàs està intacte, en aquest cas, ho podem consumir sense cap problema.

En el cas de les llets ens trobem per un costat la llet pasteuritzada o ‘llet fresca’, que són aquelles que han estat tractades a temperatures inferiors als 100 °C, un procés que no elimina la totalitat dels microorganismes, per la qual cosa ens la trobem sempre en les cambres frigorífiques i en el seu etiquetatge sempre estarà indicada la data de caducitat, i mai superior als quatre dies des del seu envasament. També ens trobem amb la llet esterilitzada o UHT, on sí que s’assegura la destrucció de la totalitat de microorganismes patògens, a causa que se sotmet a temperatures superiors als 100 °C. En els envasos estarà indicada la data de consum preferent, per la qual cosa passada aquesta data, la qualitat del producte pot disminuir, però en cap cas comporta problemes per a la salut. Per últim tenim els iogurts, que poden menjar-se encara que s’hagi superat en uns dies la data de consum preferent, ja que no hi ha cap risc per la salut, i on les diferencies les podem trobar principalment en el fet que pot augmentar la seva acidesa.

Un cop explicat tot això ja podem respondre les preguntes….no és lo mateix un aliment amb data de caducitat d’un amb data de consum preferent; i no, un aliment amb data de consum preferent que ja hagi passat la data no ens farà mal.

Dieta Mediterrània


Bibliografia

aesan.gob.es

ocu.org