Cow Parade

Recordeu la Cow Parade?

A Llet Nostra ens agrada participar en tot el què identifica el nostre tarannà: creativitat, innovació… i amb la projecció mundial de la nostra terra. Per això varem col·laborar amb la Cow Parade Barcelona.

La Cow Parade segueix una filosofia oberta i lúdica on centenars de vaques han donat vida a diferents centres urbans de grans capitals mundials com Zuric, Chicago, New York, Sidney, Houston o Londres. Ubicades a les voreres, places i jardins, les vaques esdevenen un espectacle de primera magnitud i els ciutadans s’identifiquen des del primer moment reconeixent elements i símbols relacionats amb l’art, la cultura i els costums locals.

El 2005 la Cow Parade va arribar a Barcelona. Vam gaudir dels carrers de la ciutat com mai els havíem vist, semblaven un prat de fantasia i creativitat. Un espectacle a l’aire lliure que va convertir Barcelona, una vegada més, en un aparador mundial de la cultura catalana.

Durant tres mesos, les 80 vaques de l’exposició “Cow Parade” van decorar els carrers, places i jardins de la ciutat, amb un gran èxit i acceptació per part dels ciutadans, decidits a descobrir la resta del ramat.

La idea original de la “Cow Parade” va sorgir de l’escultor suís Pascal Knapp l’any 1998. La va concebre per atraure la gent al centre de la ciutat i promocionar joves artistes locals i des d’aleshores s’han pintat unes 4.000 vaques a tot el món.

Amb aquesta idea i per promoure els artistes locals de Catalunya, Llet Nostra va posar en marxa el concurs Pinta la vaca! Hi van participar pintors, artistes plàstics i creatius del nostre país i finalment es va premiar les obres d’Enric Llebot a Tarragona, Narcis Coderch a Girona, Sullà a Lleida i Ferran Adrià a Barcelona.

Una vegada retirades del carrer les 80 vaques es van exposar al museu Agbar de Cornellà de Llobregat fins a la seva subhasta. Els diners recaptats van ser destinats al Casal del Raval de Barcelona.

Fem colla amb la creativitat!