Activitat física

Activitat física = Salut

Ens hem de moure! Tothom (experts en salut, administracions públiques, entitats especialitzades, etc..) recomana que realitzem activitat física cada dia. Però, sabem que és l’activitat física? Sabem quan estem realitzant-la? Doncs és molt fàcil! Cada cop que fem un moviment corporal produït per un muscle esquelètic i que comporti una despesa d’energia, estem realitzant activitat física. La diferencia amb l’esport, radica en què aquest últim és una activitat física però planificada, estructurada, repetitiva i amb un objectiu concret.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la inactivitat física constitueix el quart factor de risc de mortalitat en tot el món, és a dir, el 6% de defuncions en l’àmbit mundial són causades per no moure’ns suficient. Realitzar activitat física comporta una millora de l’esperança de vida, això és, viure més i millor.

Els beneficis demostrats de moure’ns cada dia, són molts! Ajuda a mantenir-nos àgils físicament, millora el benestar mental (reduint els símptomes de l’ansietat i l’estrès, millorant la son i reduint el risc de depressió), contribueix a mantenir un pes adequat, redueix el risc de patir algunes malalties i millorar la seva evolució com diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars, hipertensió arterial, càncer de còlon i mama i hipercolesterolèmia.

En el cas dels infants també s’ha vist que afavoreix el creixement i desenvolupament saludable, i augmenta la concentració que contribueix a millorar els resultats acadèmics.

Però, quines són les recomanacions? Pels adults és realitzar com a mínim 150 minuts setmanals d’activitat moderada (ritme cardíac i respiratori augmentat on encara es pot parlar sense sentir que falta aire), o bé 75 minuts d’activitat vigorosa (ritme cardíac i respiratori més augmentat on costa parlar); i pels infants (5 a 17 anys) realitzar com a mínim 60 minuts d’activitat física moderada cada dia i incloure 3 cops per setmana activitats d’intensitat vigorosa i d’enfortiment muscular.

S’ha de fer activitat física cada setmana! Tothom ens ho diu! Mai és tard per començar i per fer-ho no necessitem res especial, ja que l’activitat física sempre ha format part del nostre estil de vida mediterrani. L’únic que hem de fer és…. moure’ns!

Dieta Mediterrània