Sostenibilitat alimentària

Consum sostenible, per una vida i un planeta millor

El concepte de sostenibilitat és un terme del qual cada vegada se’n parla més i s’utilitza en més àmbits diferents. Quan parlem de sostenibilitat, ens referim a gestionar els recursos disponibles per satisfer les necessitats actuals sense comprometre les necessitats de les pròximes generacions. La sostenibilitat només s’assoleix garantint l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social.

L’any 2015, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va aprovar l’Agenda 2030 amb el plantejament de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la meta fixada en els problemes a què s’enfronta la humanitat i la recerca d’una solució. Els temes que s’aborden en els ODS, estan interconnectats amb el desenvolupament sostenible, el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. Si ens centrem en aquest últim concepte, degut principalment a la creixent amenaça del canvi climàtic, la ràpida urbanització i el deteriorament continu de la biodiversitat marina i terrestre, la Dieta Mediterrània adquireix una gran rellevància com a element estratègic per a la sostenibilitat ambiental.

La Dieta Mediterrània és un exemple de sostenibilitat alimentària, on els hàbits alimentaris se centren en un consum conscient i responsable i amb els conceptes de temporalitat i proximitat com a referents a l’hora d’escollir els aliments. El nostre estil de vida, tal com afirmen la FAO i l’OMS, garanteix el benestar social i el creixement econòmic, és considerat com un dels més saludables i respectuosos amb el medi ambient.

Pel poble mediterrani, contribuir amb els ODS ha de ser una obligació, no només pel fet que consumint productes sostenibles estem contribuint a la reducció de l’impacte mediambiental, sinó també per la sostenibilitat de la nostra cultura i el manteniment de les nostres tradicions, per tal que els nostres descendents puguin gaudir d’allò que ens ha fet el què som, un poble implicat en la cura de les persones, del planeta i de la societat.

Dieta Mediterrània