Viure més i millor

Viure més i millor, realitat o ficció?

Un dels objectius principals de totes les persones, és viure més anys i viure’ls amb bona qualitat de vida. Però és possible aconseguir-ho? Actualment, hi ha molta prevalença de malalties no transmissibles, l’OMS afirma que 41 milions de persones moren cada any a causa d’aquestes malalties. Però no només és la mortalitat el que és important, sinó també l’impacte d’aquestes al llarg de la vida, ja que ara tendeixen a ser de molta llarga durada.

Els principals tipus de malalties no transmissibles són les malalties cardiovasculars (com els atacs cardíacs i els accidents cerebrovasculars), el càncer, les malalties respiratòries cròniques (com la malaltia pulmonar obstructiva crònica i l’asma) i la diabetis. Si les estudiem més detalladament, veurem que la majoria d’elles tenen una relació directa amb l’alimentació. Llavors, si ens tornem a fer la pregunta de si és possible aconseguir viure més i millor, i com, la resposta és senzilla: tenint una alimentació saludable! I que més saludable que la Dieta Mediterrània? No només tenim els antecedents on els pobles de la conca mediterrània tenien una esperança de vida llarga, sinó que els últims estudis sobre aquest estil de vida, ens han permès demostrar científicament això, que si tenim una alta adherència a la dieta mediterrània, podrem viure més anys, però amb menys malalties, i conseqüentment amb més qualitat de vida.

Llavors la clau es troba en una alimentació on hi hagi principalment aliments d’origen vegetal com les fruites, les verdures, els llegums i els cereals, amb quantitats moderades de peix, ous, carn (principalment blanca), llet i productes làctics, sense oblidar que l’oli d’oliva ha de ser el condiment fonamental i que els aliments han de ser de temporada i proximitat. Però el que és més important és el fet que la Dieta Mediterrània no només són pautes dietètiques, sinó que és un estil de vida, és el fet de fer els àpats amb famílies i amics, celebrar les ocasions especials al voltant d’una taula i realitzar activitat física. Per tot això, si tornem a la pregunta inicial, la resposta és: sí, amb la Dieta Mediterrània!

 

Dieta Mediterrània


Bibliografia

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

La Dieta Mediterránea. Llorenç Torrado. Plaza i Janes 1997.